วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การเข้าหัว-RAN

การเข้าหัว-RAN

การเข้าหัว RAN

สาย UTP คืออะไร เข้าหัว RJ45 ต้องเรียงสีอย่างไร
เดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องใกล้ตัวมากขึ้น ใครมีลูกหลานก็คงจะเห็นชัดว่าเขาเหล่านั้นมักจะมีความสนใจในการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ทั้งที่การเริ่มต้นอาจจะมาจากการเล่นเกมส์ก็ตาม เมื่อเขามีความสนใจก็คงต้องส่งเสริมกันล่ะครับ

ต่อมาวิวัฒนาการมากขึ้น การเชื่อมต่อกับโลกภายนอกก็ตามมาถึงในบ้าน ครั้นจะซื้อทุกอย่าง พ่อแม่ก็คงเห็นว่าไม่ค่อยจะมีพัฒนาการในการแก้ไขปัญหา ก็เลยมาถามว่าทำไงให้เด็ก ๆ เหล่านั้นมีความสนใจเรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นมาบ้าง คำตอบจากพ่อแม่เด็กครับ "ไม่รู้เหมือนกัน" ...วันนี้ก็เลยเอาเรื่องสายเน็ตเวิร์ก หรืออาจจะได้ยินคนเรียกว่าสาย UTP (Unshielded Twisted Pair) มาเล่าสู่กันฟังครับ

ปัจจุบันสายเน็ตเวอร์กที่นิยมใช้เดินในอาคาร ก็คือสาย UTP หรืออาจจะเรียกว่า 10BaseT หรืออาจได้ยินว่าสาย CAT5 ซึ่งสาย CAT5 จะสามารถรองรับการสื่อสารข้อมูลได้ถึง 100 เมกกะบิตต่อวินาที (100 megabit per second)

สาย CAT5 จะเป็นสายที่มีตีเกลียวกัน 4 คู่ (รวมแล้วมีทั้งหมด 8 เส้น) เราถึงได้เรียกว่า Unshielded Twisted Pair (UTP)

รหัสสีของสาย CAT5 ทั้ง 4 คู่ จะใช้ตามค่ามาตรฐานของ Electronic Industry Association/Telecommunications Industry Association's Standard 568B ดังตาราง

สายคู่ที่ 1
ขาว/น้ำเงิน
น้ำเงิน


สายคู่ที่ 2
บาว/ส้ม
ส้ม
สายคู่ที่ 3
ขาว/เขียว
เขียว

สายคู่ที่ 4
ขาว/น้ำตาล
น้ำตาล

หัวต่อ (Connectors)

หัวต่อสาย CAT5 UTP เราจะเรียกกันติดปากว่า หัว RJ45 (RJ ย่อมาจาก Registered Jack)

ในมาตรฐานของ IEEE กำหนดให้ Ethernet 10BaseT ต้องมีสายตีเกลียวเป็นคู่ ๆ และคู่ที่หนึ่งจะเชื่อมต่อเข้ากับขา 1 และ 2 , และ คู่ที่สองจะต่อเข้ากับขา 3 และ 6 ส่วนขา 4 และ 5 จะข้ามไม่ใช้งาน


การเชื่อมต่อสายตามมาตรฐาน EIA/TIA-568B RJ-45 :

ในการใช้งานจะใช้แค่ 2 คู่ในการรับส่งข้อมูลตามมาตรฐาน 10BaseT โดยใช้คู่ที่ 2 (ขาว/สัม , ส้ม) และคู่ที่ 3 (ขาว/เขียว , เขียว)

คู่ที่ 2ต่อเข้ากับขา 1 และ2ดังนี้:
ขา 1 ใช้สี ขาว/ส้ม
ขา2 ใช้สี ส้ม
คู่ที่3ต่อเข้ากับขา3 และ6ดังนี้:
ขา3 ใช้สี ขาว/ส้ม
ขา6 ใช้สี ส้ม
ส่วนสองคู่ที่เหลือให้ต่อดังนี้ครับคู่ที่ 1
ขา4 ใช้สี น้ำเงิน
ขา5 ใช้สี ขาว/น้ำเงิน
คู่ที่ 4
ขา7 ใช้สี ขาว/น้ำตาล
ขา8 ใช้สี น้ำตาล


การเรียงสีให้ดูตามรูปก็ได้ครับเมื่อจัดสีให้ตรงตามแบบแล้วก็ทำการตัดให้ปลายเท่ากันแล้วใส่สายเข้าไปในหัว RJ45
โดยให้ปลายของสายแต่ละเส้นไปชนกับด้านบนสุดของหัว RJ45 เมื่อชนสุดแล้วใช้คีมสำหรับเข้าหัว RJ45 บีบให้แน่น จากนั้นให้ทำเหมือนกันทั้งสองด้าน
--------------------------------------------------------------------------------สายไข้ว (Crossover Cables)

ในการเข้าสายแบบพิเศษ หรือที่เรียกกันว่า สายไขว้ (Crossover Cable) จะมีการเปลี่ยนตำแหน่งของปลายสายด้านหนึ่งของสายเคเบิล ซึ่งจะสลับกันจาก ขา 1&2 ไปเป็นขา 3&6 และจากขา 3&6 ไปเป็นขา 1&2 ส่วนขา 4&5 และ 7&8 ไม่เปลี่ยนแปลง
เพื่อให้เข้าใจจะมีการต่อสายทั้งสองด้านดังนี้ครับ:
ปลายด้านปกติ (Standard) ปลายด้านไขว้ (Crossover) ขา 1 ขาว/ส้ม ขา 1 ขาว/เขียว ขา 2 ส้ม ขา 2 เขียว ขา 3 ขาว/เขียว ขา 3 ขาว/ส้ม ขา 4 น้ำเงิน ขา 4 น้ำเงิน ขา 5 ขาว/น้ำเงิน ขา 5 ขาว/น้ำเงิน ขา 6 เขียว ขา 6 ส้ม ขา 7 ขาว/น้ำตาล ขา 7 ขาว/น้ำตาล ขา 8 น้ำตาล ขา 8 น้ำตาล
ข้อมูลในตารางจะใช้สำหรับปลายด้านที่เป็นสายไขว้ (Crossover End)คู่ที่ 2ต่อเข้ากับขา 1 และ2ดังนี้:
ขา1 ใช้สี ขาว/เขียว
ขา2 ใช้สี เขียว
คู่ที่ 2ต่อเข้ากับขา3 และ6ดังนี้:
ขา3 ใช้สี ขาว/ส้ม
ขา6 ใช้สี ส้มภาพที่แสดงจะเป็นการเรียงสีของสายที่จะทำเป็นปลายสายไขว้
เมื่อสอดปลายของสายแต่ละเส้นไปชนกับด้านบนสุดของหัว RJ45 จากนั้นก็ใช้คีมสำหรับเข้าหัว RJ45 บีบให้แน่น

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัดบทที่ 2

แบบฝึกหัด

1. ข้อใดคืออุปกรณ์ด้านอินพุทยูนิต
ตอบ เครื่องพิมพ์

2. หน่วยประมวลผลข้อมูลกลางคืออะไร
ตอบ ซีพียู

3.ข้อไดไม่ใช่อุปกรณ์ต่อพ่วง
ตอบ เมนบอร์ด

4. เครื่องพิมพ์ที่ใช้หลักการฉีดพ่นหมึกคือข้อได
ตอบ อิงค์เจต

5. การที่ให้ปากกาเคลื่อนที่ไปมาบนเเกนโลหะเพื่อวาดภาพลงบนกระดาษเป็นหลักการของอุปกรณ์ชนิดได
ตอบ Flatbed Plotter

6. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อ่านรหัสข้อมูลที่ติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ คืออุปกร์ได
ตอบ BaCode Reader

7. หน่วยความจำภายในกล้องดิจิตอลสามารถเก็บภาพได้ประมาณกี่ภาพ
ตอบ 30 ภาพ

8. ข้อไดไม่ใช่สื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ตอบ รอม

9. สื่อบันทึกข้อมูลที่มีความจุมากกว่า 4.7 GB คือข้อได
ตอบ ฮาร์ดดิส

10. ข้อได้คือคุณสมบัติของเเฮนดี้ไดร์ฟ
ตอบ พกพาสะดวกจุข้อมูลมาก

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แบบฝึกหัด ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์1. คอมพิวเตอร์ คือ
ก.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูล และคำสั่ง แล้วนำไปประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
ข.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถแสดงผลลัพธ์ที่ต้องการได้โดยผ่านการกระบวนการประกอบแล้ว
ค.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า PC
ง.เครื่องมือที่ใช้รับค่า ประมวลผล และ แสดงผลลัพธ์ให้ผู้ใช้ตามความต้องการ

2. ข้อใดคือความหมายของฮาร์ดแวร์
ก.กลุ่มคำสั่งหรือชุดคำสั่ง
ข.ค่าต่างๆที่ใช้ร่วมกับคำสั่ง
ค.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีการแปลงข้อมูลจาก Input เป็น Output
ง.อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีการรับส่งข้อมูลทั้งในรูปแบบของ Digital และ Analog

3. ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบพื้นฐานการทำงานของคอมพิวเตอร์
ก.Product
ข.Input
ค.Process
ง.Output

4. ข้อใดเป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
ก.Monitor
ข.Keyboard
ค.Printer
ง.Case

5. Mouse จัดอยู่ในหน่วยใดขององค์ประกอบคอมพิวเตอร์
ก.Output Unit
ข.Memory Unit
ค.Input Unit
ง.Central Processing Unit

6. ข้อใดถูกต้องที่สุด ของ Input - Process - Output
ก.คีย์บอร์ด - เมาส์ - สแกนเนอร์
ข.คีย์บอร์ด - ซีพียู - ฮาร์ดดิส
ค.คีย์บอร์ด - ฮาร์ดดิส - จอภาพ
ง.คีย์บอร์ด - ซีพียู - จอภาพ

7. ข้อใดคือหน่วยประมวลผลกลาง
ก.Input Unit
ข.Central Processing Unit
ค.Output Unit
ง.Secondary Storage

8. อุปกรณ์ชนิดใดคือหน่วยประมวลผลกลาง
ก.Printer
ข.Harddisk
ค.Mouse
ง.CPU

9. หน่วยความจำประเภทใดที่จัดเป็นหน่วยความจำชั่วคราว
ก.Ram
ข.Rom
ค.Harddisk
ง.Volume

10. Output คือขั้นตอนใดของระบบการทำงานคอมพิวเตอร์
ก.รับข้อมูล
ข.คิดคำนวณ
ค.แสดงผล
ง.เก็บข้อมูล

11. RAM ย่อมาจากคำว่าอะไร
ก.Read Access Memory
ข.Random Access Memory
ค.Real Action Method
ง.Random Accumulate Measurement

12. Scanner จัดเป็นองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประเภทใด
ก.Data
ข.Software
ค.Hardware
ง.Peopleware

13. เมื่อต้องการแสดงผลข้อมูลเสียงต้องใช้อุปกรณ์ชนิดใด
ก.Ram
ข.Hardware
ค.Word
ง.Speaker

14. ส่วนใดจัดเป็นสมองของเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.Monitor
ข.CPU
ค.Ram
ง.Harddisk

15. ขั้นตอนแรกในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์คือข้อใด
ก.การติดตั้ง CPU
ข.การเสียบสายแพ
ค.การติดตั้ง Harddisk
ง.การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ

16. การ Setup BIOS เป็นขั้นตอนใดในการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.เมื่อติดตั้งจอภาพเสร็จ
ข.ขั้นตอนแรก
ค.เมื่อติดตั้ง CD-Rom เรียบร้อย
ง.ขั้นตอนหลังจากการประกอบเสร็จ

17. Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการของค่ายใด
ก.Adobe
ข.Microsoft
ค.Macromedia
ง.Windows

18. การเรียกไฟล์กลับคืนจาก Recycle Bin ควรทำอย่างไร
ก.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว Copy ไฟล์งานกลับมา
ข.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Restore
ค.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Restoress
ง.ดับเบิ้ลคลิ๊กที่ Recycle Bin แล้ว เลือกที่ไฟล์งานแล้วกด Reset File

19. ข้อใดไม่ได้เป็นการดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์
ก.ทำความสะอาดโต๊ะคอมพิวเตอร์
ข.คลุมผ้าเมื่อเลิกใช้คอมพิวเตอร์
ค.ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นโดยรอบเครื่องคอมพิวเตอร์
ง.รับประทานอาหารระหว่างใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์

20. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาเครื่องพิมพ์ (Printer)
ก.วางเครื่องพิมพ์ไว้ในที่ ที่มีอุณหภูมิสูง
ข.ทำน้ำหรืออาหารหกใส่ตัวเครื่อง
ค.ปิดเครื่องพิมพ์ทุกครั้งหลังจากใช้งาน
ง.เมื่อกระดาษติด ก็ดึงกระดาษออกจากเครื่องพิมพ์อย่างรุงแรงทันที